In deze nieuwsbrief de kick-off van het project ‘Inzet ervaringsdeskundigen Jeugdzorg’ (gefinancierd door ZonMw); een NO KIDDING ambassadeur op gesprek bij ministers en de column van een ervaringsdeskundige.

Open de nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief de aankondiging van een nieuw NO KIDDING project, gefinancierd door ZonMw; de column van een ervaringsdeskundige; onze interne opleiding en een nieuwe vrijwilliger deelt zijn ervaringen.

Open de nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief de oproep kennis te maken tijdens de Meet & Greet van zaterdag 12 april 2019, onze workshops blijven goed scoren en een presentator in opleiding deelt zijn ervaringen uit de interne opleiding.

Open de nieuwsbrief

 

In deze nieuwsbrief de terugblik op de Meet & Greet van zaterdag 9 februari 2019 en hoe je het pamflet van Luuk aan VWS online kunt tekenen. Verder Facebook reacties op een workshop en de Meet & Greet.

Lees meer

“Waarom stelde niemand mij gewoon de vraag: ‘Luuk, is er iets?’”

Niemand stelde hem deze vraag terwijl Luuk toch als kind tussen volwassenen opgroeide. Zijn zwijgen werd nooit doorbroken net als bij zoveel andere ervaringsdeskundigen. Een simpele constatering, maar deze tegelijkertijd heftige boodschap leidde tot een pamflet. Het is een oproep aan minister De Jonge om kennis te nemen van de NO KIDDING preventieve visie en methode.

Geschreven in de hoop zo deuren te openen die te lang gesloten blijven; zo een opening te bieden aan opvoeders, die niet weten dat steun dichtbij is. Denk als opvoeder niet dat je zwak bent als je hulp vraagt; blijf niet in je isolement voort modderen wat maakt dat kinderen de rekening betalen!

Hoe anders was de sfeer tijdens de Meet & Greet zaterdagmiddag 9 februari. Deelnemers – gasten en ambassadeurs – werden geraakt in hun gevoel wat zorgde voor verdieping en verbinding. Misschien heftig, maar als mens kun je dan niet meer heen om wat uitgesproken moet worden. Helaas zijn we als mens in onze huidige maatschappij ver verwijderd geraakt van onze innerlijke, universele kern: ons gevoel dat we tot uitdrukking zouden willen brengen.

Afgelopen zaterdag hebben de deelnemers van onze Meet en Greet kennis gemaakt met onze passie om met elkaar deze uitdaging aan te gaan. Wat een fantastische sfeer! Velen hebben zich ingeschreven voor onze interne opleiding om samen een stem te zijn voor de kinderen; om ze hun geboorterecht op liefde, leiding en geborgenheid te borgen.

Luuk las zijn pamflet voor en de aanwezigen hebben het ondertekend.

Het pamflet kan nu ook online gelezen en ondertekend worden. Bij voldoende handtekeningen willen wij het pamflet aanbieden in Den Haag.

https://www.petities24.com/no_kidding_pamflet_aan_minister_vws_voor_preventie_kindermishandeling

 

 

 

  • Meet & Greet 9 februari
  • Kom en teken ons pamflet!
  • Pamflet aan VWS
  • Agenda

Hallo Held!

Om jou een goed beeld te geven van
wat wij doen en hoe jij jouw talent
daarbij kunt inzetten, organiseren
wij een Meet & Greet.

Je ontmoet er andere vrijwilligers en bent vanaf 13.30 uur van harte
welkom op ons projectbureau aan de Koolhovenstraat 2 in Barneveld.
Het programma begint om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur.
Aanmelding kan eenvoudig: klik hier

Speerpunt deze middag is het pamflet (zie hieronder)
van ervaringsdeskundige Luuk aan VWS
dat je dan ter plekke mede kunt het ondertekenen.

Pamflet aan VWS

Geachte Minister De Jonge, beste Hugo,

Graag contacteer ik u over de gang van zaken rondom het melden van kindermishandeling. Sinds ik uw interview op de radio hoorde, ben ik hier verschillende keren mee bezig geweest. Dit omdat ik als ervaringsdeskundige (o.a. getuige van huiselijk geweld en slachtoffer van seksueel misbruik) andere – en in mijn ogen effectievere – mogelijkheden zie.

Allereerst denk ik dat het goed is om kindermishandeling als een groot maatschap­pelijk, maar vooral contextueel probleem te zien. Naast de bestaande cijfers en mijn persoonlijke ervaringen zie ik in mijn werk als verpleegkundige in een academisch ziekenhuis helaas vaak patiënten waarbij de jeugd een duidelijk nadelige invloed heeft gehad en vaak voor psychische en lichamelijke klachten zorgt.

De meldcode zie ik als een noodzakelijk instrument, maar deze werkt m.i. drempel­ verhogend. Ik ben van mening dat de drempel verlaagd wordt wanneer er meer aandacht wordt besteed aan het voortraject, waarbij de angst voor mogelijke gevolgen die mij altijd weerhouden heeft, wordt verkleind. Mijn visie wordt bevestigd door mijn ervaringen met de NO KIDDING preventieve methode, gebaseerd op ervaringen van honderden ervaringsdeskundigen. Maar ook door actueel onderzoek van het Verwey-Jonkerinstituut: als een melding wordt gedaan heeft er al een jaarlang in het gezin geweld plaats gevonden en zijn 4 op de 10 kinderen getraumatiseerd geraakt.

We kunnen dus rustig spreken van een epidemie aan ongezien geweld omdat zowel kinderen als opvoeders, en ook omstanders, zwijgen. Niet omdat ze niet anders zouden willen maar omdat mensen zichzelf onbekwaam verklaren.

Wanneer kinderen langdurig zwijgen, worden zij weer de opvoeders met onverwerkte ervaringen, die het ‘estafettestokje van geweld’ op hun beurt doorgeven. Als kind durfde ik niet aan de bel te trekken en daar waar ik een poging ondernam, bij de huisarts, werd ik niet gehoord.

Ik was bang dat er mensen bij betrokken werden waar ik geen behoefte aan had; bang dat ik aangifte moest doen tegen personen uit mijn directe omgeving; bang dat mensen in mijn omgeving achter dit geheim zouden komen en bang dat ik zelf de schuldige was. De gedachte dat iemand actie zou ondernemen en daarmee binnen ­drong in ons gezin, was voor mij onverdraaglijk. Dus hield het jarenlang stand. Continue angst, twijfel, alertheid en het zorgen voor anderen om alle problemen maar zo klein mogelijk te houden. Vaak ervoor zorgend dat mensen van buitenaf niet doorkregen dat het niet klopte bij ons ‘achter de voordeur’.

Tijdens de interne opleiding bij NO KIDDING ben ik mij meer bewust geworden van mijn onverwerkte ervaringen. Dit gebeurde binnen een natuurlijke, niet therapeutische setting, samen met (niet-)ervaringsdeskundigen. Bewustwording dat ik, als kind, vooral behoefte had aan vertrouwen; iemand die naar me omkeek en naar me wilde luisteren. Iemand die zou vragen: Luuk, gaat het met je? Is er iets? Kan ik iets voor je doen? Of “gewoon”: Luuk wat wil jij? Wil je me iets vertellen? Dit zijn de meest menselijke vragen die mij nooit zijn gesteld!

De meldcode zal naar mijn mening absoluut niet resulteren in een vermindering van het aantal kindermishandelingen. Althans, ik citeer Rijksoverheid: een melding maken omdat, Veilig Thuis informatie van verschillende meldingen kan combineren om de veiligheid van het kind, de volwassene of de oudere in te schatten. En omdat Veilig Thuis beroepskrachten kan ondersteunen bij het zorgen van langdurige veiligheid.

Waar is het kind? En nemen we ook mee dat daders vaak slachtoffers zijn? Beseffen we dat het vaak van generatie op generatie overgaat? Waar houdt het op? Verkiezen wij het melden van kindermishandeling boven het voorkomen ervan door preventieve maatregelen in te zetten?

Geachte heer De Jonge, ik ben positief kritisch als het om de meldcode kindermishandeling gaat omdat ik andere mogelijkheden zie: directer en effectiever! U staat in belangrijke schoenen. Schoenen die nog meer kinderen en opvoeders, beiden met onverwerkte ervaringen, kunnen helpen. Echter is er een ander focus nodig. Eén die in eerste instantie minder gericht is op oplossen, instrumenten en protocollen. Een meer menselijke weg door omstanders: buren, vrienden, juf en meester. Door ons allemaal! Mensen die gewoon dicht bij zichzelf blijven en tijdig een hand uitsteken. De NO KIDDING preventieve methode bewijst dat het kan. Steeds meer gemeenten laten zich hierin scholen.

Het is ons tot nu toe niet gelukt om de NO KIDDING visie en methode aan u persoonlijk te presenteren. Daarom zou ik dit pamflet graag, na het voorlezen ervan en voorzien van de handtekeningen van mede ­ondertekenaars, aan u overhandigen.

Hoogachtend,

Luuk, ervaringsdeskundige ‘op het podium’

Mede namens Friso van der Wal, directeur NO KIDDING.

13 december 2018 Nieuwsbrief 63

  • Kerstboodschap
  • Column “december maand”
  • Interne opleiding
  • Erkend leerbedrijf
  • Agenda
Afbeelding

Overdenking voor de kerst

Teveel kinderen (en opvoeders) in nood zwijgen…

… door het uitblijven van een uitgestoken hand, niet wetend dat steun te vinden is. En als opvoeden niet lukt, wordt isolement de realiteit.

Dank dat jullie, NO KIDDING vrijwilligers, relaties en donateurs een stem willen zijn voor iedereen, die het gevoel heeft er alleen voor te staan.

Wij wensen iedereen warme en fijne kerstdagen en een voorspoedig 2019!

Column “december maand”

Ervaringsdeskundigen delen hun verhaal, tonen hun veerkracht en inspireren.

De decembermaand komt er weer aan en dat blijft elk jaar een moeilijke maand.
Om mij heen hoor en zie ik iedereen plannen maken voor de feestdagen, Sinterklaas, kerst en oud en nieuw.

Dat deden wij vroeger als familie ook. Toen was het voor mij de spannendste tijd van het jaar.

Afbeelding
Afbeelding

Interne opleiding

4 cursisten hebben met goed gevolg de opleiding tot ambassadeur afgerond en hun certificaat ontvangen.

De HOME opleiding was zaterdag 1 december jl. Daarbij hebben cursisten ook de opleiding tot presentator of ervaringsdeskundige op het podium afgerond.

Beroepsonderwijs bedrijfsleven

NO KIDDING is erkend als leerbedrijf en opgenomen in het register erkende leerbedrijven. 

Hierin staat voor welke opleidingen wij erkend zijn en wat studenten bij ons kunnen en mogen leren. MBO scholen raadplegen het register om passende leerbedrijven voor hun studenten te vinden. Onze eerste stagiaire studeert aan het ROC Midden Nederland, Sociaal Werk.

Afbeelding
NO KIDDING in de regio. Jij kunt erbij zijn!
voor meer informatie
Afbeelding
YouBeDo.com is een online boekenwinkel waarbij 10% van het aankoopbedrag naar een goed doel gaat dat u zelf kunt kiezen. Zonder dat het u iets extra’s kost!
YouBeDo verkoopt dezelfde boeken
(4 miljoen) titels voor dezelfde prijzen en onder dezelfde voorwaarden als andere boekaanbieders.