Nieuws

2017-07-0612:00 PM

De afgelopen maanden hebben Veerle Hol en Tess Nijssen van de Hogeschool Fontys Pedagogiek in Eindhoven onderzoek gedaan naar de effectiviteit van onze interactieve workshops. Met andere woorden: wat is het blijvende effect?

Dat laatste zullen wij verder bestuderen. Maar wat wij nu al kunnen concluderen is het doorslaggevend belang van onze ervaringsdeskundigen die live hun verhaal delen. Dit lijdt tot effectieve leermomenten bij deelnemers en heeft een blijvend effect op de manier waarop omstanders zelf "heldengedrag" naar kinderen vertonen.

Wij wensen Veerle en Tess veel succes met de voortzetting van hun studie. En kijken met veel voldoening terug op hun stageperiode en op de fijne samenwerking.

 

20170629 einde stage veerle en tess.jpg

 


2017-06-2911:00 AM

20170621 gemeente Barneveld wethouder van Dalen.jpg

    Tijdens die bijeenkomst op 21 juni jl. tekent wethouder Van Daalen 
het convenant aanpak kindermishandeling Barneveld.


2017-06-158:00 AM

Nieuwsgierig waarom onlangs rond 800 studenten en 400 professionals aan onze interactieve workshops hebben deelgenomen of wil je weten hoe een NO KIDDINGHELD eruit ziet? 

Kom persoonlijk kennismaken tijdens onze Meet & Greet zaterdagmiddag 9 september a.s. Je kunt je dan ook inschrijven voor de interne opleiding (gratis) tot ambassadeur. 

“Onzichtbaarheid” is het grootste probleem om kindermishandeling te voorkomen. Loyaliteit en angst zorgen ervoor dat de kinderen zelf er niet over praten. Wie goed kijkt, vangt versnipperde signalen en gedrag op maar als dat al opvalt, gaat de actie van volwassenen vaak gepaard met schroom en het gevoel van “dat kan toch niet waar zijn!”. Meestal worden deze kinderen ontweken, vallen ze niet op of zijn door hun gedrag juist moeilijk benaderbaar; ze vereenzamen. Met alle gevolgen van dien voor hun latere leven. 

De overheid, het onderwijs, zorg en welzijn hebben hun programma’s en protocollen. Op televisie zijn er de spotjes van “het houdt niet op…”. Maar wie leert jou omgaan met jouw eigen ‘kramp’, jouw eigen gevoel van “wat moet of kan ik doen”? Als je ermee geconfronteerd wordt, wie leert je dan effectief stappen te zetten voor en naar deze kinderen? 

Dat nu is het werkterrein van NO KIDDING!
Wij leren je te vertrouwen op je eigen onderbuikgevoel. Wij leren je medestanders zoeken en aan­spreken. Onze passie? Als maatschappelijke beweging zoveel mogelijk mensen rondom deze kinderen mobiliseren om de barrière van het zwijgen en wegkijken te doorbreken. 

Tijdens een gratis opleiding leren we je in 2 dagdelen hoe jij als NO KIDDING ambassadeur op jouw eigen manier de boodschap van NO KIDDING kunt uitdragen in jouw eigen omgeving. Na afloop krijg je een certificaat. Daarna is er de mogelijkheid voor een vervolgopleiding. Onze opleiding is geschikt voor iedereen! 

Jij kunt op jouw eigen wijze deel worden van onze maatschappelijke beweging! Met elkaar stap voor stap het taboe doorbreken. Dat kan, want onze methode werkt preventief als enige in Nederland. Tijdens onze Meet & Greet op zaterdag 9 september a.s. vertellen we je alles over onze werkwijze en jouw mogelijkheden om een NO KIDDING HELD te worden. 

Van deelnemers aan onze opleidingen en studenten die deelnemen aan onze workshops krijgen wij een waardering van gemiddeld een 8,8. Zij nadrukken de praktische toepasbaarheid van onze methode. 


2017-06-088:00 AM

Op 21 mei 2017 vond de Vestingloop in Den Bosch plaats. Een team van uiterst gemotiveerde lopers van Verzekeruzelf.nl liep een route van 10 km voor NO KIDDING. In fucsia geklede shirtjes vielen ze mooi op en ondanks het warme weer werden er mooie prestaties neergezet. Sponsor opbrengst was € 1.500,00!!

Iedereen hartelijk dank voor zijn/haar bijdrage! Het was een topdag! 

  20170521 Vestingloop Den Bosch 8 klein.jpg 

             20170521 Vestingloop Den Bosch 25 klein.jpg                     20170521 Vestingloop Den Bosch 31 klein.jpg


2017-05-318:00 AM

Een reactie en verzoek

Uw commissie stelt zich ten doel misbruik uit de taboesfeer te halen. Inzicht te krijgen in aard en omvang. Bekijkt of genomen maatregelen adequaat zijn en fungeert als meldpunt. In de ogen van NO KIDDING met een redelijk voorspelbare uitkomst en waarschijnlijk een (te) beperkte aanzet tot echte preventie om het hogere doel te dienen: een veilig sportklimaat voor alle kinderen in Nederland. 

Waarom deze kritische noot? Volgens de visie en werkwijze van NO KIDDING, gebaseerd op ervaringsdeskundigheid, zullen we eerst anders moeten denken en doen om de essentie van dit grote maatschappelijke probleem boven tafel te krijgen. 

En gezien uw beperkte tijd is het de vraag of uw commissie daartoe in staat is? 

Met als sterkste focus het persoonlijke (en begrijpelijke) ongemak bij omstanders, die geconfronteerd worden met dit grensoverschrijdend gedrag, doet onze maatschappelijke beweging haar voorlichtende en scholende werk. 

Want als we dit wegkijken kunnen verminderen ontstaat pas een maatschappelijk keerpunt. Wat ons inziens niet of minder gebeurt vanuit de reflex naar meldcodes, straffen van daders en het inzetten van andere, formele, routes. Anders gezegd: we zullen de dijkdoorbraak moeten sluiten en niet de overstroming te lijf moeten gaan!

Het is nu juist dat essentiële, menselijke, moment dat NO KIDDING werkbaar heeft gemaakt door naar ervaringsdeskundigen te luisteren. Hun lifestories maken stap voor stap duidelijk dat de context belangrijker is dan de individuele daad. Dat focus op de directe (grote) oplossing afleidt, terwijl een hand uitsteken naar een kind direct de gesel van het isolement doorbreekt. Dat deze kleine, informele, gebaren opgeteld onze eerste aandacht verdienen; pas daarna de mogelijkheden van de professional. 

Voorwaarde is om de keiharde realiteit in de ogen te kijken, naar ons toe te trekken. Pas dan ontstaan de juiste compassie en de moed om het belang van het kind te dienen. Met deze visie en aanpak doet NO KIDDING, maatschappelijke beweging / vrijwilligersorganisatie al jarenlang haar werk. In een 2 uur durende interactieve workshop laat de ervaringsdeskundige ons achter de deur kijken en neemt de workshopleider deelnemers mee om eigen gevoelens te onderzoeken. Het is deze verbinding die de grootste kans biedt in het nemen van eigen verantwoordelijkheid.  

Deze unieke NO KIDDING methodiek 'kleine stappen, grote winst' is een beproefde methode geworden en zeer gewaardeerd bij medewerksters kinderdagverblijven, bij Pabo studenten, bij Pedagogiek opleidingen en bij gemeenten, die het voortouw nemen naar breed gedragen samenwerkingen, waar we ons met elkaar inzetten om elk kind in Nederland een gezonde start in het leven te geven.  

NO KIDDING zou het op prijs stellen uw commissie nader te informeren over deze mogelijkheid om werkelijk de veiligheid voor kinderen in de sport te vergroten. 

Organisaties kunnen kijken op www.nokidding.nl en eventueel een interactieve workshop aanvragen. Individuen kunnen nader kennismaken op zaterdagmiddag 9 september 2017 tijdens een Meet & Greet met informatie over onze (gratis) opleiding tot ervaringsdeskundige en workshopleider. 


Credits

Copyright © 2017 No Kidding • Built with Concrete5 CMS • Theme by Kevin Tai Sign In