Wat is kindermishandeling?

Bij de term kindermishandeling wordt over het algemeen gedacht aan fysiek geweld of seksueel misbruik. Maar daarnaast bestaan ook geestelijke mishandeling, fysieke verwaarlozing, emotionele verwaarlozing en getuige zijn van huiselijk geweld. 
Als een kind bijvoorbeeld dagelijks wordt vernederd, geen schone kleding heeft of slechte voeding krijgt, of het hem of haar op een andere manier structureel aan liefde en aandacht ontbreekt, spreken we eveneens van kindermishandeling.
Ook bestaat er een vorm van kindermishandeling waarbij (vaak) de moeder lichamelijke of geestelijke ziektes verzint bij haar kind om daarmee zelf aandacht te krijgen van medisch personeel (www.stompb.nl). 
Waar sprake is van kindermishandeling is meestal is er sprake van meerdere vormen tegelijk.

In ons land sterft iedere week een kind als gevolg van mishandeling.

Waarom gebeurt het?

Mishandeling is niet altijd opzettelijk. Soms zijn mensen zich niet bewust van de schadelijke gevolgen van hun gedrag, omdat zij zelf nooit goed voorbeeldgedrag hebben gehad. Onvermogen speelt vaak een grote rol, maar opzettelijk of niet, de schade als gevolg van mishandeling kan zowel fysiek als psychisch zeer ernstig zijn. De geestelijke schade is zelfs vaak nog moeilijker te herstellen dan lichamelijk letsel.

gebroken been.jpg

De gevolgen van kindermishandeling

De gevolgen van kindermishandeling worden ernstig onderschat. Men denkt al gauw dat wat je als kind overkomt je later wel een plekje kan geven of zelfs gewoon vergeet. Dat is absoluut niet zo. Deze ervaringen zijn, vaak diep van binnen, opgeslagen en zijn in de jonge jaren en op volwassen leeftijd een belangrijke oorzaak van onder andere schooluitval, psychische problemen, criminaliteit, verslaving, stress gerelateerde en levensbedreigende ziekten.

Het is een bijna onmogelijke taak om de trauma's  die een kind opdoet als gevolg van kindermishandeling op latere leeftijd te verwerken. 
Het is daarom zo belangrijk om als volwassenen iets te doen voor deze kinderen. Om hen, naast al deze negatieve ervaringen, ook positieve herinneringen mee te geven. Al is het nog zo'n klein gebaar! Ervaringsdeskundigen vertellen ons dat dit de lichtpuntjes waren waarop ze door konden gaan en waarop ze iets van vertrouwen in zichzelf en volwassenen konden houden.

Een van onze ervaringsdeskundige heeft een berekening gemaakt van haar persoonlijke kosten:

Kosten per kind (periode 20 jaar) in euro's:

Medicatie   35.000,00
Therapie 195.000,00
Uitkeringen   65.000,00
Ziektegeld bedrijven   48.000,00
Totaal 343.000,00

 

Omgerekend zou dit een totale kostenpost van rond 6 miljard per jaar voor Nederland opleveren.

Wat bij een vermoeden van kindermishandeling

Wanneer we in ons dagelijks leven worden geconfronteerd met kindermishandeling brengt dit veelal ongemak en twijfel met zich mee. Klopt mijn vermoeden? Wat als ik ernaast zit?  Waar moet ik beginnen? Mag ik me er wel mee bemoeien? 
Neem bij een vermoeden van kindermishandeling om te beginnen je gevoel serieus. En als check: deel dit met anderen. Zo sta je er niet alleen voor en kun je steun vinden bij elkaar. Samen kom je ook tot meer creatieve ideeën, waarmee je ontdekt wat je voor het kind in deze situatie kan betekenen. 
Wat erg belangrijk is, is om het belang van het kind als uitgangspunt te nemen. Probeer met het kind te praten, maak contact en laat het kind weten dat het er mag zijn.
Wanneer het kind jouw betrokkenheid voelt en je het kind het gevoel geeft van waarde te zijn, dan doe je al heel veel. Je geeft het positieve ervaringen naast de negatieve. (TV spot)

NO KIDDING richtlijnen bij een vermoeden van kindermishandeling:

  • Neem je vermoeden serieus
  • Bespreek je gevoel met anderen
  • Zoek niet naar kant en klare oplossingen want die zijn er eigenlijk nooit 
  • Neem het belang van het kind altijd als uitgangspunt
  • Geef het kind altijd het gevoel dat het van waarde is en vertel een kind altijd dat de situatie waarin het verkeert niet zijn / haar schuld is. Zie 'kleine stappen, grote winst'.
  • Wat je ook doet, doe het vanuit zorg en niet vanuit oordeel.
  • Maak een melding bij Veilig Thuis (voorheen AMK), telefoonnummer: 0800-2000

"Ik kan nu zo in het leven staan. De ouders van mijn vrienden, mijn leraren en de conciërge hebben opgelet. Ik ben dankbaar en blij dat ze dat in mijn geval hebben gedaan en ik wens het ieder kind toe. Zij waren mijn helden!"(ervaringsdeskundige) 

De meldcode

1 juli 2013 is de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor professionals ingevoerd. Dat is mooi maar melden betekent niet automatisch dat het kind daarmee geholpen is.

  • komt jouw melding wel in behandeling?
  • gooi je hiermee het probleem over de schutting en vergeet je daarmee wat je ter plekke voor het kind kunt betekenen?
  • helpt deze code jou bij het signaleren van kindermishandeling of blijft het een instrumenteel gegeven? (lees meer)

NO KIDDING is van mening dat alle kinderen recht hebben op een positief opvoedklimaat. Opkomen voor dat belang is ons aller verantwoordelijkheid. 

Opvoeden

Opvoeden is het moeilijkste wat er is. Maar hier ligt tevens de grootste uitdaging. Wanneer we de moed zouden hebben ons onvermogen hierin te delen, elkaar te steunen en van elkaar te leren dan zou heel wat onnodig leed voorkomen kunnen worden. 
Het onderstaande document kwamen wij tegen op internet en verwoordt op prachtige wijze wat kinderen van ons vragen en wat zij ons geven. 

Manifest over kinderen opvoeden

Kinderen geven het beste van zichzelf. Zij schenken ons als opvoeder vaak geluk. Elke dag herinneren kinderen ons ook aan de lichtheid van het bestaan en op welke wijze we een meer speelse houding kunnen hebben naar het leven. Kinderen houden loyaler van ons dan wie dan ook in deze wereld. Elke dag vergeven zij ons onze mislukkingen en ons gebrek aan geduld. 
Voor al deze dingen verdienen onze kinderen onze diepste dankbaarheid.

Maar ook frustreren zij ons, claimen zij ons, doen zij ons pijn en stellen zij ons teleur. Als ze minder positieve gevoelens bij ons oproepen, laat dat zien waar een diepere kijk gewenst is in en naar onszelf.

Echt ouderschap vraagt om inschrijven in de school van liefde. En onze kinderen brengen ons de lessen. In deze school is het niet nodig onszelf als goede of slechte ouders te bestempelen. Hier behoren we te accepteren dat wij allen leren en groeien. Ieder van ons is een bijdrage aan de doorgaande evolutie van ouderschap: we delen onze gevoelens, we leren van elkaar, we steunen de ander. We delen onze struikelingen en triomfen waardoor we samen verder komen.

We zeggen dat we onze kinderen groot brengen, maar dat is maar de helft van de waarheid. Groei is wederzijds, dus brengen onze kinderen op hun beurt ons weer verder. Dus waar ligt onze uitdaging als ouders: kunnen we ouderschap omarmen als het meest transformerende persoonlijke groeiproces?

Als we dat doen dan, is de meest diepgaande levensvervulling gewaarborgd.

Het doet heel veel pijn te zien dat kinderen behandeld worden als objecten die gecontroleerd dienen te worden of waarover macht wordt uitgeoefend in plaats van als mensen met wie je verbonden bent, die waardering nodig hebben en van wie geleerd kan worden. 

(Bronvermelding: uit Australië, auteur onbekend)

Credits

Copyright © 2018 No Kidding • Built with Concrete5 CMS • Theme by Kevin Tai Sign In