Echt waar? Dit zijn de feiten!

  • In Nederland worden ieder jaar 350.000 kinderen mishandeld1: dat zijn 2 à 3 kinderen per klas

  • Eén op de drie kinderen is onveilig gehecht! 2

  • Eén op de 20 baby's wordt geslagen of hard door elkaar geschud (shaken baby syndroom)2 

  • 20% van de volwassenen heeft emotionele, gezondheids-en sociale problemen als gevolg van slechte jeugdervaringen! 3

  • Kindermishandeling kan leiden tot kosten van wel 343.000,- euro per kind in 20 jaar! 4

  • Volgens informanten komt seksueel misbruik binnen de Nederlandse jeugdzorg ruim 4 keer zo vaak voor ten opzichte van de rest van de Nederlandse jeugd.5

  • 50 tot 60% van alle zwerfjongeren heeft op een eerder moment contact gehad met bureau Jeugdzorg. Meer dan een kwart van deze jongeren heeft meerdere traumatische ervaringen gehad waaronder mishandeling, seksueel misbruik, verwaarlozing en alchohol/drugsverslavingen van de ouders.6

In Nederland sterft iedere week een kind als gevolg van mishandeling.....schokkend, maar helaas zijn dit de feiten.

 


 

Bronnen:

1: Gilbert, Spatz-Widom, Browne, Fergusson, Webb, & Janson. (2009). Child Maltreatment 1, Burden and consequences of child maltreatment in high income countries. The Lancet. (Voor de precieze totstandkoming van het cijfer kan contact opgenomen worden met NO KIDDING)

2:  Jan CM Willems, ‘Kindisme en anti-kindisme na Korczak: Kinderrechten tussen vooroordeel en SMECC-model’, in: Helma Brouwers en Theo Cappon (red.), Het verlangen naar een betere wereld, Jaarboek 2012, Janusz Korczak Stichting, Amsterdam 2012, pp. 37-55, online version: http://arno.unimaas.nl/show.cgi?fid=25623.

3: Willems, Jan CM (2012), u2018Principles and promises in the Convention on the Rights of the Child and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities,u2019 in: Lisa Waddington, Gerard Quinn, Eilionoir Flynn (eds.), European Yearbook of Disability Law u2013 Volume 3 , Intersentia, Cambridge (etc.) 2012, pp. 59-100

4: NO KIDDING, 2013, Marketingplan 2013-2014 Mission to Money, case study page 5

5: Alink, Euser, Tharner, Van IJzendoorn, Bakermans-Kranenburg (2012), Prevalentie Seksueel Misbruik in de Nederlandse Jeugdzorg in 2008-2010: Een kwantitatieve studie, Centrum voor Gezinsstudies Universiteit Leiden

6: Jeeninga (2010), Zwerfjongeren omvang, kenmerken en zorgbehoeften.

Credits

Copyright © 2018 No Kidding • Built with Concrete5 CMS • Theme by Kevin Tai Sign In