Afgelopen halfjaar flink aan de weg getimmerd

07.12.2018

Ruim duizend deelnemers hebben we in zalen gehad tijdens onze effectieve, interactieve workshops. Deelnemers die zich inspanden een NO KIDDING Held te worden. Professionals van gemeenten, PABO-studenten, ROC-leerlingen, politiemensen, medewerkers van een woningstichting en een huisartsenpraktijk. Omstanders van kinderen die zichzelf verantwoordelijk voelen om te gaan werken met de preventieve NO KIDDING methode. Een olievlek die zich stapsgewijs, maar gestaag, over Nederland verspreidt.

Nieuw waren workshops voor de vereniging LVAK, voor opgeleide aandachtsfunctionarissen. Om eerlijk te zijn werd daar een breuklijn zichtbaar tussen de preventieve NO KIDDING methode en de functionaliteit hoe en wanneer de meldcode in te zetten. Het zou mooi zijn als we het ogenschijnlijke verschil in visie zouden kunnen overbruggen ten behoeve van de veiligheid voor alle kinderen!

Onze workshops hebben veel impact door bewust de heftigheid van de authentieke life story van de opgeleide ervaringsdeskundige op te zoeken. Een intensief traject, ook voor het NO KIDDING-koppel ervaringsdeskundige‑presentator, om emoties om te zetten naar gevoelde leermomenten. Petje af voor deze vrijwilligers!

Met het ministerie van VWS is een aantal keren contact geweest over onze levende ambities. NO KIDDING heeft tegelijkertijd de vraag neergelegd of vijf pilots met gemeenten, verantwoordelijk voor jeugdzorg, in aanmerking komen voor financiële ondersteuning.

Het projectbureau is, naast de lopende dagelijkse zaken, druk bezig geweest met communicatie en werving. Maandelijkse nieuwsbrieven, reacties op actuele zaken en twee Meet & Greets deden nieuwsgierigen toestromen. Een aantal kandidaten heeft zich aangemeld voor de interne opleiding om als ambassadeur de NO KIDDING boodschap te gaan verspreiden.

In januari is de interne opleiding HOME 2 afgerond met de specialisatieblokken 5 en 6. In maart is HOME 3 gestart. Deze opleiding werd in juni afgesloten. Focus nu is het aantal presentatoren te vergroten om de groeiende aanvragen voor workshops goed te kunnen bezetten. Dit traject wordt financieel ondersteund door een aantal fondsen.

Er was ook veel overleg binnen de projectgroepen: Scholing, Meet & Greet, Dam-tot-damloop, Communicatie, Website, Fondsenwerving en Junior-ambassadeurs. Het bestuur vergaderde met een zekere regelmaat en eenmaal per twee weken ook de medewerkers van het Projectbureau. Sponsoring en het werven van donateurs heeft de voortdurende aandacht.

The Ladies’ Circle Barneveld heeft NO KIDDING gepromoot en een geweldig bedrag gesponsord tijdens de Kuikenloop. Evenals de Vestingloop in Den Bosch die werd georganiseerd in samenwerking met onze maatschappelijk partner Verzekeruzelf.nl.

Kortom: een druk bezet eerste halfjaar met veel activiteiten. De komende zomerweken verleggen we de focus naar binnen: we gaan plannen maken om meer maatschappelijk partners te werven, regionaliseren van de basisblokken van de interne opleiding, het ontwikkelen van een nieuwe website en de inzet van Facebook. Klaar om na de vakantie weer full speed ertegenaan te gaan. Iedereen een fijne, zonnige zomer gewenst! En kijk eens om je heen welk kind een knipoog verdient…

Credits

Copyright © 2018 No Kidding • Built with Concrete5 CMS • Theme by Kevin Tai Sign In