Stijging zelfdoding jongeren

07.05.2018

Van 48 zelfdodingen in 2016 naar 81 in 2017. Als mogelijke oorzaken worden onder andere genoemd veranderingen bij jeugdzorg, de invloed van media en de beschikbaarheid van dodelijke middelen. Hulplijn 113 gaat onderzoek doen. Maar uit ervaringsdeskundigheid weten wij bij NO KIDDING dat de oorzaak van het probleem veel dieper ligt: onverwerkte pijn in isolement gedragen.

 “Ik dacht veel na over de dood, hoe het zou zijn om dood te gaan, op welke manier ik dood zou gaan, hoe het is om dood te zijn, begraven te worden, zelfmoord te plegen, welke briefjes ik zou achterlaten, hoe ik mijn spullen had willen verdelen, welke muziek er gedraaid moest worden, het al dan niet bestaan van het hiernamaals. Het hield me een groot deel van de dag bezig en drong zich telkens weer aan me op.”

Tijdens de pubertijd worden jongeren geconfronteerd met zingevingsvragen. Dat hoort bij deze levensfase. Maar jongeren hebben volwassenen nodig bij wie zij zich veilig genoeg voelen om deze vragen bespreekbaar te maken: veilige gehechtheid. Een geboorterecht volgens NO KIDDING en als opvoeders dat onvoldoende kunnen geven dan zullen omstanders dat moeten compenseren. In principe is één stabiele volwassene voldoende.

Jongeren leven in een sociale omgeving: thuis, op school, bij de sport­vereniging, etc..  De hamvraag is: hoe komt het dat de sociale omgeving deze jongeren niet ‘ziet’? Waarom gaan deze jongeren niet op tijd naar hun ouder(s) of een andere volwassene bij wie ze zich veilig voelen. Waarom wordt hen de heilzame werking van een luisterend oor en een uitgestoken hand  onthouden?

Uit recent onderzoek blijkt dat 38% van de jongeren die thuis wonen onveilig gehecht zijn. Dat zou ons aan het denken moeten zetten. Maar misschien doen we dat liever niet; zijn we bang voor onze eigen betrokkenheid?

De enige effectieve manier om hiermee om te gaan, is niet meer de oorzaken buiten onszelf te leggen. De eerste stap is onze eigen gevoelens te delen en daardoor verbinding maken. Dan wordt isolement doorbroken. Met als gevolg dat niet alleen de jongeren maar ook hun opvoeders zich verder ontwikkelen.

Credits

Copyright © 2018 No Kidding • Built with Concrete5 CMS • Theme by Kevin Tai Sign In