Brief aan de minister

06.14.2018

Barneveld, 23 mei 2018 

 

Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

T.a.v. minister H.M. de Jonge

Parnassusplein 5

2511 VX  Den Haag 

 

Betreft: plannen ‘Zorg voor de jeugd’ (2018)

 

Geachte heer De Jonge, 

Als ambassadeur/ervaringsdeskundige van NO KIDDING Stopt kindermishandeling! was Lukas te gast bij de uitzending van PAUW waarin uw nieuwe plannen m.b.t. kindermishandeling in Nederland ontvouwd werden. Maar omdat hij het kader van het gesprek vrij onduidelijk vond, heeft hij beperkt kunnen zeggen wat hij wilde. 

Daarnaast heeft de directeur van NO KIDDING, Friso van der Wal - al in gesprek met VWS en deel­nemer aan uw ronde-tafelsessies - uw plannen doorgelezen en hij vindt verontrustend weinig terug over preventie. Vandaar deze brief van ons beiden. 

De ervaringsdeskundigheid binnen NO KIDDING heeft geleid tot zowel een visie op preventie als tot een preventieve, zeer goed werkbare, methode die wij nog nergens zo zijn tegengekomen. Een methode ook die wij al op veel plekken interactief aanbieden, met bijzonder goed resultaat.

De essentie van onze methode is dat NO KIDDING niet een bepaalde doelgroep maar iedere Nederlandse volwassene verantwoordelijk maakt voor het terugdringen van kindermishandeling. Daarmee leggen we de focus waar die hoort, namelijk daar waar kindermishandeling ontstaat, in de sociale context. We hebben geleerd dat voor deze visie en aanpak om te beginnen bewustwording nodig is. En juist daar hebben wij binnen NO KIDDING veel ervaring mee door onze intern opgeleide ervaringsdeskundigen waarmee wij de heftigheid van dit maatschappelijke fenomeen bewust opzoeken. 

Twee succesfactoren bepalen de slag naar leermomenten tijdens onze interactieve workshops: 

  1. Het vergroten van de zichtbaarheid van kindermishandeling als maatschappelijke probleem.
  2. Het versterken van de bekwaamheid van omstanders om zelf te handelen.

Dit leerproces komt niet uit wetenschappelijke leerboeken maar krijgt vorm in het ‘live’ delen van jeugdervaringen door opgeleide ervaringsdeskundigen, onder leiding van een presentator. Daarmee wordt eerst de compassie (geen medelijden!) van de deelnemers opgeroepen, pas daarna volgt een mogelijke, concrete actie. Deze verbinding op gevoelsniveau werkt zowel persoonlijk als collectief door. Hierdoor ontstaat ruimte om in de confrontatie met een mishandeld kind in eerste instantie dichtbij jezelf te blijven. Niet meteen naar een oplossing zoeken maar laagdrempelig zelf handelen door bijvoorbeeld te zeggen: “ik zie je zo vaak alleen staan” vanuit een meer ontspannen houding.

Een bijkomend voordeel is dat het veelal ‘grijze gebied’ (twijfels en angst voor consequenties van handelen) dat vooraf gaat aan het in werking zetten van de meldcode, beter en diepgaander ontgonnen wordt en het betrokken kind direct een positief signaal krijgt dat het gezien is. Uiterst noodzakelijk om op lang termijn de negatieve gevolgen te verminderen.

Bovengenoemde visie en werkwijze zijn ontstaan in de praktijk. In het gezinswerk dat Lukas doet ervaart hij vanuit eigen ervaringsdeskundigheid direct aansluiting bij ouders die geweld gebruiken. Want hij weet ‘hoe het schuitje vaart’ en dat stimuleert anderen tot meer vertrouwen en openheid. 

Vanuit zijn ervaring als organisatieadviseur, trainer en coach is Friso in staat de maatschappelijke context te doorzien waarbinnen slachtoffers ook weer daders kunnen worden. Hij heeft voldoende autoriteit om de elementen die het doorgeven van een ‘estafettestokje’ in stand houden, te doorgronden en over te brengen.

Geachte minister, we herkennen in u een medestander; iemand met een ‘drive’ die verder wil dan de bestaande protocollen. Vandaar dat we u persoonlijk uitnodigen voor het bijwonen van een inter­actieve workshop van NO KIDDING. Hieronder een aantal opties:

 

DAG

MEI

TIJD

PROJECT

ADRES

woensdag

30

9.30-12.00

Utrecht, LVAK (vakgroep aandachts­funtionarissen kindermishandeling) (50-60)

Koningsbergerstraat 9 3531 AJ Utrecht

woensdag

30

14.30-16.30

Rotterdam, Thomas More herh. workshop (afhankelijk van inschrijving)

Stationssingel 80

3033 HJ Rotterdam

DAG

JUNI

TIJD

PROJECT

ADRES

vrijdag

01

15.00 – 17.00

Barneveld Meet & Greet (mini)

Koolhovenstraat 2

3772 MT Barneveld

maandag

04

16.30-20.30

Amsterdam (Osdorp): Expositie HEROES

Studio West

Osdorpplein 6

1068 EL Amsterdam

woensdag

06

10.30 – 12.30

Eindhoven, Fontys Pabo studenten (90)

(3 koppels)

De Lismortel 25

5600 AH  Eindhoven

woensdag

06

16.00 – 17.30

Nijmegen, HAN stud. Pedagogiek (60?)

(2 koppels)

Kapittelweg 33

6525 EN Nijmegen

Collegezaal A004

donderdag

07

13.15 – 15.30

Tilburg, Fontys stud. Pedagogiek (15)

Prof. Goossenslaan 0-01

5022 DM  Tilburg

Verder pleiten wij beiden, namens de ca. 300.000 mishandelde kinderen in Nederland die zwijgend onder ons zijn, voor het faciliteren van NO KIDDING pilots met gemeenten. Wij hebben dit al eerder aangegeven binnen VWS. De visie hiervoor is neergelegd in het NO KIDDING format ‘handreiking voor gemeenten’ dat wij als bijlage meesturen met deze brief. Ons specifieke doel is om preventie op maat vorm te geven in zowel het gemeentelijk beleid als in de uitvoering. Om in Nederland stap voor stap de voor­waarden te scheppen dat omstanders anders gaan kijken en zelf handelen te stimuleren. 

Met mogelijk als groot voordeel dat eventuele zorgtrajecten minder zwaar en minder tijdrovend zijn en dat zorgprofessionals zelf meer met hun hoofdtaken bezig kunnen zijn. Het lijkt misschien te mooi om waar te zijn, maar het is de moeite waard om dit in de praktijk te toetsen. 

In afwachting van uw reactie, het snelst via 06-54751303 (Friso), 

Hoogachtend, 

Lukas Blankers, ervaringsdeskundige                                                   Friso van der Wal, directeur

                                                                                                                            

                                                Handtekening Friso.JPGhandtekening lukas.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 2 NO KIDDING ‘handreiking gemeenten’.

Credits

Copyright © 2018 No Kidding • Built with Concrete5 CMS • Theme by Kevin Tai Sign In