NO KIDDING Meet & Greet van 6 mei a.s. verschuift naar september 2017.

04.25.2017

We hebben ons erin vergist dat 6 mei nog in de vakantieperiode valt. Dus geen goed tijdstip voor een Meet & Greet! Vandaar dat we besloten hebben de Meet & Greet naar september te verplaatsen.

Alle aangemelde ambassadeurs en belangstellende gasten worden persoonlijk hiervan op de hoogte gesteld.

Mocht je eerder kennis willen maken met NO KIDDING ben je van harte welkom om een vergadering van het projectbureau bij te wonen. Je kunt dan mailen naar secretariaat@nokidding.nl

Credits

Copyright © 2018 No Kidding • Built with Concrete5 CMS • Theme by Kevin Tai Sign In