Ik ben een Held

04.12.2017

Tijdens een opkomst van de scouting viel het mij op dat één van de leden erg emotioneel reageerde op situaties waarbij ze zich afgewezen voelde. Intens verdrietig en vooral boos zonderde het meisje zich af door op de gang te staan. Ik heb haar in de gaten gehouden door af en toe even te peilen hoe het ging en aan te geven dat ze bij mij terecht kan wanneer ze wil praten.

Na het afsluiten stortte het kind in. Ze voelde zich niet veilig genoeg om naar huis te gaan omdat één van haar ouders op de gang boos keek terwijl ik met het kind zat te praten. Tussen de tranen door en vertellen waar ze bang voor is hield ze nauwlettend haar ouder in de gaten. Dat was voor mij het moment om alles om mij heen te vergeten en me volledig te richten op het meisje voor mij, die ineengedoken haar angst en dagelijkse leed durfde te delen.

Pas op het moment dat de emotie was afgezakt en ze tot rust was gekomen heb ik haar met haar vriendinnetjes op de gang laten wachten.

Op dat moment kwam de desbetreffende ouder binnen met de armen over elkaar geslagen, verhaal halende wat er zojuist achter de gesloten deur werd besproken.

In alle rust heb ik gevraagd om te gaan zitten met haar partner erbij. In alle rust kon ik delen wat ik vanavond had waargenomen. In alle rust heb ik kunnen luisteren naar de ouder en partner die in een lastige situatie zitten en de kinderen als lastig ervaren. Ik ben niet ingegaan op de verwijten over het gedrag van het meisje maar heb benoemd dat het me opviel dat de situaties die zich voordeden, een reactie gaven van intens verdriet rondom afgewezen worden. Tijdens stilvallen en een gebogen hoofd vroeg ik of het goed ging met de ouder en of ik wat kon betekenen. Na het gesprek heb ik aangegeven dat de ouder altijd bij me kan en mag komen om te praten over de situatie waar men in verkeert.

Toen ik de deur sloot en door het raampje naar buiten keek zag ik het gezin staan. De ouder keek mijn richting op en maakte zichtbaar een keus; De keus om de kinderen een kus op het voorhoofd te geven in plaats van de emotie het woord laten voeren.

In de auto naar huis kwam het volle besef: Ik ben een held! En dankzij NO KIDDING was ik in staat om mijn rust bij elke stap te bewaren en niet te oordelen! 

Credits

Copyright © 2018 No Kidding • Built with Concrete5 CMS • Theme by Kevin Tai Sign In