Netwerk docenten

03.30.2017

Op 27 maart verscheen er een artikel in de Stentor waarin Fokke Witteveen (bestuurder van Trias Jeugdhulp) pleit voor een netwerk tussen scholen, Jeugdzorg, en sociale wijkteams met docenten, die als eersten problematiek bij hun leerlingen kunnen signaleren.

NO KIDDING vindt dat vanuit haar preventieve werkwijze een goede gedachte, maar ziet wel een belangrijke voorwaarde. Veel docenten voelen zich namelijk erg ongemakkelijk bij dit onderwerp. Bij hen roept het vragen op als; Wat moet ik doen in zo’n situatie? Kan ik er wel mee omgaan en wat als het niet klopt? Met als gevolg de neiging om weg te kijken. Daar moet allereerst iets aan worden gedaan.

NO KIDDING biedt interactieve workshops aan die erop gericht zijn deze ‘kramp’ bij docenten weg te nemen. Ze laten zien dat je altijd iets kunnen betekenen voor een kind. En hoe belangrijk hun rol als docent is om deze kinderen positieve ervaringen mee te geven naast alle negatieve waar ze dagelijks mee te maken hebben.
Een docent kan middels kleine gebaren een held zijn voor deze kinderen wat verstrekkende positieve gevolgen kan hebben voor hun toekomst. Wat een mooie uitdaging.

Credits

Copyright © 2018 No Kidding • Built with Concrete5 CMS • Theme by Kevin Tai Sign In