Transitie Jeugdzorg: Een gouden kans!

 

Er is al heel wat geschreven over de transitie van Jeugdzorg en al de problemen die dit met zich meebrengt. NO KIDDING ziet deze Transitie echter als een gouden kans om met elkaar een gezonde basis te leggen waardoor kindermishandeling kan worden teruggedrongen.

Hiervoor  is belangrijk om met elkaar te onderkennen dat kindermishandeling een complex maatschappelijk probleem is waarvoor geen kant en klare oplossing is. Ieder geval is uniek en niet in regeltjes te vangen.  Vaak wanneer een calamiteit heeft plaats gevonden schrikt iedereen op, wijst een schuldige aan en hoopt vervolgens dat door een nieuwe regel het probleem is opgelost. 

Dit zal een herhaling van zetten blijven wanneer we niet fundamenteel anders durven te kijken naar kindermishandeling.

Bij NO KIDDING hebben we de keuze gemaakt onszelf als deel van het probleem te zien. Kindermishandeling gebeurt per definitie in een sociale context, de straat, de buurt, de school, de familie, de sportvereniging...

Wij als volwassenen maken deel uit van de omgeving en hebben daardoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

In onze NO KIDDING presentaties en workshops laten we zien dat wij als volwassenen in de omgeving van mishandelde kinderen zoveel voor hen kunnen betekenen. Of je nu de buurvrouw, de huistarts, de conciërge of de wijkagent bent. Het gaat niet om heldhaftige  daden of kant en klare oplossingen. Dat is een illusie en werkt alleen maar verlammend. Het gaat simpel weg om menselijke betrokkenheid. Wanneer je vanuit deze betrokkenheid het belang van het kind als centraal uitgangspunt neemt dan weet je ieder moment wat je kan doen. Dit geldt zowel voor de sociale omgeving van het kind als voor de professional.

Je kunt kindermishandeling niet als een geïsoleerd probleem zien van Jeugdzorg, de professionals of de overheid.  "It takes a village to raise a child" en daar maken we allemaal deel van uit.

En laten we niet vergeten dat ouderschap in deze tijd veel vraagt! Dit geldt voor iedere opvoeder. Die complexiteit dwingt tot een hand uitsteken, om keukentafel gesprekjes, om meer openheid, betere hulpvragen en tot samenwerking tussen publiek en instanties. Deze NO KIDDING methodiek is dagelijkse praktijk en onlangs door een gemeentebestuurder "indrukwekkend eenvoudig" genoemd.

 

Ik wil weten wat NO KIDDING voor mij kan doen.

 

 

Credits

Copyright © 2018 No Kidding • Built with Concrete5 CMS • Theme by Kevin Tai Sign In