Een NO KIDDING HELD!

"Toen ik voor het eerst bij mijn vriendinnetje thuiskwam zag ik dat het ook anders kon".

Een NO KIDDING held is een volwassene die een kind een positief gevoel over zichzelf meegeeft. Ervaringsdeskundigen, volwassenen die zelf als kind zijn mishandeld, hebben ons geleerd dat je altijd iets voor een kind kan betekenen.
Het is belangrijk dat het kind naast al de negatieve ook positieve ervaringen meekrijgt. Deze vormen de bouwstenen en bakens op hun weg naar volwassenwording.

Onder het motto 'kleine stappen, grote winst' laat NO KIDDING zien hoe iedere volwassene een held kan zijn voor een kind dat wordt mishandeld.

Dit waren mijn helden

"Mijn leven is momenteel fantastisch, leuke vrienden, leuke baan, fijn huis etc...  Maar dat neemt niet weg dat ik daar kei en keihard voor heb moeten knokken én dat ik gezegend ben geweest met een aantal HELDEN.

In een tijd dat het voor mij heel erg moeilijk was en ik probeerde te overleven in mijn thuissituatie, had ik een aantal mensen in mijn omgeving die mij andere signalen gaven. Zoals het gezin van mijn beste vriendin, waar er aandachtig geluisterd werd als we een kopje thee met haar moeder dronken. Mijn stief oma die me te hulp schoot toen ik een vlek op de vloer had gemaakt.  Mijn decaan die vele malen voor mij  in de bres is gesprongen. Een vriendin die voor mij opkwam. Een conciërge die voor mij een fiets in elkaar had gezet…

De situatie thuis veranderde hier niet door. De oorzaak van de problematiek ligt al in eerdere generaties en valt niet altijd op te lossen. Mijn moeder was, als gevolg van haar eigen verleden, niet in staat een verbinding met mij aan te gaan. Vanuit haar pijn had ze een muur opgetrokken, ook naar mij toe. Een muur waardoor ik als kind niet gezien werd en waar ik de gevolgen van heb moeten dragen. Maar door mijn HELDEN leerde ik dat het ook anders kon. Dat ik geen muur moest optrekken. Dat ik wel een verbinding met andere mensen aan kon gaan.

Daarom zeg ik, wanneer je ook maar even de kans hebt om je menselijkheid te laten zien en verbinding kunt maken met een kind, ouder, of eigenlijk wie dan ook, doe het!  Wie weet word je over een aantal jaren opgebeld, net zoals ik dat heb gedaan met mijn helden, met een bedankje dat je iemands leven hebt gered."

Wat je ook doet, neem het belang van het kind altijd als uitgangspunt. Geef het kind het gevoel van waarde te zijn. Creëer, als dat mogelijk is momenten waarin het kan ontspannen en kind kan zijn. Het zijn deze kleine dingen die heel veel geven.

Credits

Copyright © 2018 No Kidding • Built with Concrete5 CMS • Theme by Kevin Tai Sign In